Scan the QR code using the  NZ COVID Tracer app when you enter campus.

Appendix 1: Tikanga Māori and Te Reo Māori Output Allocations - Taumata Guidelines

Tikanga Māori and Te Reo Māori Output Descriptions for Massey University across Taumata Tuatahi, Tuarua and Tuatoru.

Taumata tuatahi

E tau ana te kaitono ki te ārahi i ngā mahi, i ngā kaupapa o Te Kunenga ki Pūrehuroa mā te ārahi i ngā tikanga Māori me Te Reo Māori i roto i te tika me te pono. Ko ētahi tauira, he taki karakia, he mihi, he ārahi waiata, he whakatau, he pōwhiri rānei i te tangata ki ngā kaupapa huhua o te whare wānanga nei. Kia mōhio mai koe, e kore te tono e eke i te kōrerotia noa iho o ngā mihi me te ‘kia ora’, “tēnā koutou katoa" rānei.

The staff member has upheld responsibilities at Massey University by leading in University settings and situations requiring performance and/or facilitation of Tikanga Māori and/or Te Reo Māori in culturally appropriate ways. Examples may include but are not limited to, leading and/or facilitating events requiring karakia, mihi, waiata, pōwhiri or whakatau across settings such as academic units, professional units, guest lectures, special presentations and gatherings. Straightforward use of Te Reo greetings such as ‘kia ora’ or “tēnā koutou katoa” would not meet this criteria.

Taumata tuarua

E tau ana te kaitono ki te ārahi i ngā mahi, i ngā kaupapa a Te Kunenga ki Pūrehuroa mā te ārahi i ngā tikanga Māori me Te Reo Māori i roto i te tika me te pono hei kawe i te mana o Te Kunenga ki Pūrehuroa. Ko ētahi o ngā kaupapa he ārahi i ngā kaupapa ake o Te Kunenga ki Pūrehuroa, he ārahi i ngā mahi mō te wānanga ki ngā iwi, ki ngā hapū, ki ngā hapori o te motu. Tērā pea ko ētahi tauira, he hui, he wānanga, he hui taumata, he kaupapa whare wānanga rānei.

The staff member has made an ongoing, critical contribution to Massey University by upholding responsibilities at Massey University and leading in settings requiring performance and/or facilitation of Tikanga Māori and/or Te Reo Māori, in ways that are culturally appropriate.  Events may include leading and/or guiding participants in University gatherings or as part of visiting Massey delegations and/or across Iwi/hapū/community settings.  Examples may include but are not limited to events such as Hui, Wānanga, Conferences and Symposiums, University Ceremonies. 

Taumata tuatoru

E tau ana te kaitono ki te ārahi i ngā kaupapa whakahirahira mō te wānanga, ā, kua tohua ia hei māngai mō te wānanga ki ngā marae, ki ngā hui tūmatanui o te ao Māori, o te ao whānui anō hoki. Ko ētahi tauira ko ngā rā whakahōnore i ngā tauira, ko ngā hui, ko ngā wānanga,  ki ngā pō whakahōnore i ngā whare wānanga, te pōwhiri ki ngā mana o te motu, o te ao. E mārakerake ana te kite ko tēnei momo kaitono kāore e kore e tū ana hei raukura mō tōna hapū, mō tōna iwi, ā, e tika ana me whakanui tōna hononga me tana whakarangatira i Te Kunenga ki Pūrehuroa.


The staff member has made a critical and ongoing contribution to Massey University by leading in gatherings of significance to Massey University,  by way of the leadership in Tikanga Māori and Te Reo Māori,  extending further to representation of Massey University at Marae and other public settings across Te Ao Māori and Te Ao Whānui.  Examples include but are not limited to undertaking formal tikanga roles at gatherings such as Massey University Graduation Ceremonies, Hui, Wānanga, University Award Ceremonies, Pōwhiri and Whakatau for visiting Iwi, Kāhui Rangatira, Government and  International University Dignitaries.  Taumata Tuatoru also recognises that some staff, whilst leading and carrying out Tikanga Māori and Te Reo Māori responsibilities on behalf of their respective Iwi and hapū, also do so as a recognised Massey University staff member, effectively carrying dual responsibilities. 

Contact us Mon - Fri 8:30am to 4:30pm 0800 MASSEY (+64 6 350 5701) TXT 5222 contact@massey.ac.nz Web chat Staff Alumni News Māori @ Massey